Muzeum

Muzeum bude vytvořeno z lodních kontejnerů, a to nad řadovými garážemi. Výhodou je snadná rozšiřítelnost v případě růstu sbírkových předmětů.